Projekt Akademia Myślącego Człowieka zakończony

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Projekt Akademia Myślącego Człowieka był realizowany w naszej szkole i w liceum pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w 2015 roku. – Naszym celem było podkreślanie wagi wyborów dokonywanych we współczesnym świecie, świecie mediów, w świecie o dominującym konsumpcyjnym stylu życia; ważny był również kontakt młodzieży szkolnej ze środowiskiem akademickim i instytucjami kultury – powiedziała dr Beata Udzik, koordynatorka projektu.

Dzięki finansowemu wsparciu Miasta i Gminy Jarocin uczniowie brali udział w różnych zajęciach. Pracowali w trzech grupach pod kierunkiem nauczycieli i kadry Instytutu Filologii Polskiej. Grupa muzyczno – filmowo – literacka p. Małgorzaty Frąckowiak, analizując utworów muzyczne (z lat 80 i współczesnych), teksty literackie (poezję uczennicy Natalii Urny, powieści: „Wściekły” absolwentki liceum Katarzyny Kebernik i „Narodziny zła” jarociniaka Dawida Waszaka) oraz filmy („Fala” i „Zew wolności”), badała relacje międzypokoleniowe dotyczące wolności i miłości. Wymienione teksty kultury dotyczą festiwali jarocińskich lub są związane – poprzez twórców – z Ziemią Jarocińską.

Grupa filmowo – teatralno – kabaretowo – plastyczna p. Beaty Wencek zajmowała się reakcjami młodzieży i dorosłych na wywołujące śmiech teksty kultury. Były to filmy, fragmenty kabaretów oraz karykatury.

Zadaniem grupy dziennikarskiej G. Cychnerskiej (złożonej w większości z naszych pierwszoklasistów) było dokumentowanie działań związanych z projektem. Młodzi dziennikarze nabyli umiejętności tworzenia takich gatunków publicystycznych, jak notatka prasowa, relacja, reportaż, wywiad, sprawozdanie. Brali także udział w warsztatach dziennikarskich i spotkaniach z dziennikarzami A. Skworzem i P. Piotrowiczem. Zdaniem uczniów te spotkania, jak i wykłady prowadzone m. in. przez prof. UAM J. Liberka i E. Krawiecką oraz wyjazdy do Poznania były nowym, cennym doświadczeniem.
Na sesji podsumowującej I edycję AMC, która odbyła się w czwartek 25 lutego 2016 r., obok dyrektorów szkół obecni byli:wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM dr Krzysztof Skibski, prof. dr hab. Ewa Krawiecka, prof. dr hab. Jarosław Liberek, przedstawiciele samorządów: Mirosław Drzazga i Bożena Kubacka. W auli obecni byli również uczniowie obu szkół realizujących projekt.

Jako pierwsza efekty swojej pracy przedstawiła grupa dziennikarska G. Cychnerskiej. Prezentując zdjęcia z całego projektu gimnazjaliści opowiadali o tym, gdzie byli i z kim się spotkali. Wykłady inaugurujące Akademię prof. Jarosława Liberka i prof. Ewy Krawieckiej odbyły się w maju 2015 w sali im. Śniadeckich w Collegium Maius UAM w Poznaniu. W poniedziałek 14 grudnia w tym samym gmachu jarocińscy studenci byli na wykładzie dr Moniki Grzelki. Tego dnia odbyły się również warsztaty teatralne i filmowe oraz zajęcia edytorskie. Wtedy zwiedzili również siedzibę Radia Merkury i Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
W tym roku szkolnym wiele działo się w auli liceum. Były trzy wykłady: prof. Liberka, prof. Krawieckiej i dr Beaty Udzik oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi, absolwentami szkoły, m.in. Piotrem Piotrowiczem, Andrzejem Skworzem, Katarzyną Kebernik. Młodzi dziennikarze odwiedzili również redakcje „Gazety Jarocińskiej” i portalu WWW.jarocinska.pl

Po tej prezentacji wszyscy otrzymali okolicznościowe 12-stronnice wydawnictwo dokumentujące wspomniane powyżej wydarzenia.

Kolejnym punktem sesji było podpisanie umowy rozpoczynającej realizację II edycji Akademii Myślącego Człowieka. Umowę podpisali dyr. K. Skibski z UAM, dyrektorzy szkół: H. Masłowska i T. Kosiński oraz przedstawiciele samorządów, którzy współfinansują Akademię: członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego Mirosław Drzazga i dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jarocinie Bożena Kubacka.

Po podpisaniu porozumienia nastąpiła prezentacja dwóch kolejnych grup projektowych. Podopieczni M. Frąckowiak przedstawiła efekty swoich badań na temat relacji między pokoleniami w muzyce, literaturze i filmie. Analizując pojęcie miłości i wolności porównywali utwory muzyczne sprzed 30 lat i współczesne, m.in. „Kocham wolność” zespołu Chłopcy w Placu Broni i „Za wolność” zespołu Luxtorpeda. Mówili o motywach miłości i wolności w literaturze na podstawie powieści „Wściekły” K. Kebernik i „Narodzin zła” D. Waszaka oraz poezji licealistki N. Urny. Pod tym kątem przyjrzeli się również dwóm filmom związanym z jarocińskim festiwalami „Fala” i „Zew wolności”.

Jako trzecia wystąpiła grupa B. Wencek szukająca komizmu w różnych tekstach kultury. Zebrani w auli dowiedzieli się, jak ludzie reagują na sytuacje komiczne w filmach, kabaretach, spektaklach teatralnych i Internecie. Przedstawione wyniki ankiet ilustrowane były fragmentami wywołującymi śmiech na sali.

Przed nami druga edycja Akademii Myślącego Człowieka.