Podsumowanie XII Rejonowego Konkursu Informatycznego

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jarocinie odbył się XII Rejonowy Konkurs Informatyczny. Wzięło w nim udział 41 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z zaproszonych powiatów. Od X edycji zapraszamy szkoły, w których są technika informatyczne i klasy liceum ogólnokształcącego z profilem informatycznym z powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego i jarocińskiego.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pierwszy – teoretyczny i drugi – praktyczny. W tegorocznej edycji po raz pierwszy, dzięki stworzonemu autorskiemu oprogramowaniu, oba etapy odbyły się przy komputerach. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na 30 pytań z wiedzy informatycznej i algorytmiki.
Do drugiego etapu (praktycznego) zakwalifikowało się 10 uczniów. Wielką niespodzianką było, że znaleźli się w nim uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z informatyką z klas drugich: z ZSP1 Jarocin – Łukasz Kucharczyk (późniejszy zwycięzca), również z ZSP1 Jarocin – Michał Zawieja i LO Jarocin – Mariusz Hybiak. Z powiatów ościennych etap II najsilniej obsadzili uczniowie ZSP Września.
Tematem przewodnim zadań w etapie II były problemy gospodarki odpadami, struktury Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie oraz ekologii. Tematyka ta pomieszczona była w zadaniach z arkusza kalkulacyjnego, relacyjnej bazy danych i ułożeniu programu w języku C++.
Po podsumowaniu zadań z obu etapów został wyłoniony zwycięzca, którym został Łukasz Kucharczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Laureat otrzymał wiele upominków, w tym: od sponsora głównego „Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie” – drona oraz od firmy „OSK Przewoźny”- voucher na prawo jazdy.
Wszyscy uczestnicy konkursu w przerwie między etapem pierwszym i drugim wysłuchali wykładu Prezesa Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie na temat ekologii i działalności firmy i posili się makaronem ze smacznym sosem oraz napojami.
Nagrody, poczęstunek i inne atrakcje były możliwe dzięki współpracy organizatorów ze wspaniałymi sponsorami. Byli nimi: Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, OSK Przewoźny, COMPUTER PARTNER, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, info-omer, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Rada Rodziców ZSP1. Dziękujemy bardzo naszym darczyńcom.