Początki współpracy z Instytutem Historii UAM w Poznaniu

Categories: Współpraca z Wydziałem Historycznym UAM
Posted on:

W lutym 2014r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Historii UAM w Poznaniu. Z ramienia Instytutu Pani dr Agnieszka Jakuboszczak przedstawiła nam propozycję realizacji projektu edukacyjnego „ Wczoraj i dziś. Przestrzeń kulturowa Jarocina na dawnych fotografiach i kartkach pocztowych”. 24 uczniów z obecnych klas: IId, IIIf i IIId realizowało projekt interpretując źródła ikonograficzne- dawne fotografie i kartki pocztowe Jarocina, poznając historię miasta, zmiany w rozwoju przestrzennym Jarocina. W trakcie realizacji pracownicy Instytutu Historii – dr M. Michalski i mgr P. Grobelna przeprowadzili dla naszych uczniów zajęcia warsztatowe na temat historii fotografii i kart pocztowych oraz ich roli w badaniu przestrzeni kulturowej, warsztat na temat czytania fotografii i kart pocztowych. Po tych zajęciach uczniowie mieli lekcje w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, gdzie poszczególne grupy uczniów pod opieką D. Karlińskiej i L. Staśkiewicz wybrały karty pocztowe i dawne fotografie do opracowania oraz sformułowały tematy szczegółowe projektu. Następnie w maju pracownicy Instytutu Historii przeprowadzili warsztaty o sposobach prezentacji wyników projektu; 5 grup stworzyło prezentacje multimedialne dotyczące jarocińskiego dworca kolejowego, ulicy T. Kościuszki, ulicy Wrocławskiej, Rynku i Pałacu Radolińskich. Uczniowie swoje prace zaprezentowali 6 czerwca 2014r. w auli naszego liceum przed wicedyrektorem Instytutu Historii, dr hab. Przemysławem Matusikiem, dr A. Jakuboszczak i dr M. Michalskim . Prace uczniów i ich wystąpienia zostały wysoko ocenione przez pracowników naukowych Instytutu – wszyscy uczestnicy projektu zostali zwycięzcami i otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i inne drobne upominki. Koordynatorem projektu była D. Durczak- Karlińska.

Zobacz efekty współpracy – prezentacje multimedialne! Warto poznać historię swojej „małej ojczyzny”.