Patronat Wydziału Chemii

Categories: Współpraca z Wydziałem Chemii UAM
Posted on:

01Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W roku szkolnym 2011/2012 klasa Ib o profilu biologiczno – chemicznym została objęta patronatem Wydziału Chemii UAM. Było to efektem wieloletniej współpracy naszych nauczycieli, a szczególnie pani Ireny Ratajczak z tą uczelnią. Znaleźliśmy się wówczas w gronie czterech szkół, w których działały klasy akademickie tego wydziału, obok VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu – Krzesinach i Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu. Obecnie do szkół objętych patronatem Wydziału Chemii należą również VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki i XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamojskiej w Poznaniu. Przez pierwsze dwa lata opiekę nad klasą patronacką sprawowała p. Irena Ratajczak, a w ubiegłym roku szkolnym i obecnie – Ewa Peplińska.

02W ramach patronatu, młodzież klasy IIIb ( która w ubiegłym roku szkolnym opuściła naszą szkołę ) , przez całe trzy lata nauki, uczestniczyła w wielu zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach na UAM, prowadzonych przez wykładowców akademickich, co było okazją do poszerzania wiadomości i rozwijania zainteresowań chemicznych oraz kształcenia umiejętności badawczych. Nawiązała także kontakty z rówieśnikami z poznańskich szkół i studentami Wydziału Chemii.

W tym roku klasą akademicką została klasa IIa, która brała już udział w wykładach dotyczących alkaloidów i powstania życia na Ziemi oraz zajęciach laboratoryjnych z chemii praktycznej.

W działaniach patronackich uczestniczyli również uczniowie klas IIIa i IIIb, którzy kształcili umiejętność wykonywania doświadczeń na pracowni z chemii organicznej. Wyjeżdżali też na wykłady i ćwiczenia ze stereochemii, termodynamiki i elektrochemii.

03Młodzież brała także udział w Sympozjach Chemicznych i Akademiach Projektów Chemicznych organizowanych dla klas akademickich z udziałem profesorów i studentów UAM. Celem tych spotkań jest zachęcenie młodych ludzi do wnikliwego poznawania świata, śledzenia nowości naukowych. Nauczyciele w naszej szkole czynią starania, aby w tę działalność, włączyć również zainteresowanych uczniów innych klas, stąd niejednokrotnie ogłaszają wewnątrzszkolne konkursy na najlepsze prezentacje lub projekty. Ich zwycięzcy przedstawiają swoje prace na Sympozjach i Akademiach Projektów Chemicznych i z powodzeniem konkurują ze studentami i uczniami poznańskich szkół. Mają też wówczas okazję do wysłuchania ciekawych wykładów profesorów różnych wydziałów UAM i Uniwersytetu Przyrodniczego.
W naszym liceum pod kierunkiem pani I. Ratajczak w roku szkolnym 2012/13 został zorganizowany, którego tematem przewodnim były „Metale w żywych organizmach”. Była to konferencja naukowa, w której uczestniczyli profesorowie Wydziału Chemii, przedstawiciele klas akademickich i nauczyciele ze szkół objętych patronatem, w tym także uczniowie naszego liceum. W konkursie prezentacji na tym spotkaniu, Magdalena Łączniak i Milena Kryś z klasy IIa zajęły II miejsce.