Olimpiada Teologii Katolickiej

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

27 lutego w Kaliszu w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się etap diecezjalny konkursu teologicznego. Naszą szkolę reprezentowały dwie uczennice: Hanna Nowak z 3a i Magdalena Moczyńska 3a, które wcześniej pomyślnie przeszły eliminacje szkolne. W etapie diecezjalnym wzięło udział 51 osób rozwiązując test  sprawdzający wiedzę  uczniów na temat św. Jacka. Nasi uczniowie już od wielu lat zajmują wysokie miejsca w konkursach teologicznych i biblijnych. Spośród wszystkich wyszczególniono tylko 20 miejsc:
6 miejsce Hanna Nowak 3a
15 miejsce Magdalena Moczyńska 3a
Nagrody i dyplomy gratulacyjne uczestnikom konkursu wręczali: J.E. Ks. Bp Łukasz Buzun – pomocniczy biskup kaliski oraz Pani Violetta Słupianek dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie był ks. Michał Korach.