Olimpiada Biologiczna

Categories: Współpraca z Wydziałem Biologii UAM
Posted on:

Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych o zainteresowaniach przyrodniczych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań, stworzenie im możliwości współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym. Od wielu lat naszą szkołę reprezentują uczniowie w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej. Udział w olimpiadzie jest poprzedzony wykonaniem pracy badawczej na wybrany przez ucznia temat. Praca ta jest dwukrotnie oceniana: przez nauczyciela biologii, a następnie przez recenzenta UAM z Wydziału Biologii. Uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku z pracy umożliwia przystąpienie do kolejnego etapu w którym uczeń prezentuje swoją wiedzę.

W bieżącym roku szkolnym do I etapu szkolnego Olimpiady Biologicznej przystąpili: Anna Grembowska – uczennica klasy IIa i Łukasz Przymus – uczeń klasy IIIb, których opiekunem jest Maria Jezierska-Szyba
oraz Krzysztof Kotowski – uczeń klasy IIIa, którego opiekunem jest Patrycja Adamkiewicz. Bardzo wysokie wyniki uzyskane przez uczniów pozwoliły na zakwalifikowanie się ich do II etapu OB, gdzie również bardzo dobrze reprezentowali szkołę. Decyzją Komisji Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Polskiego Przyrodników im. Kopernika Łukasz Przymus został zakwalifikowany do zawodów III stopnia – centralnych XLIV OB i znalazł się tym samym w gronie najlepszych uczniów w Polsce. Gratylacje! Kryś z klasy IIa zajęły II miejsce.