„Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni…”

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  pana Andrzeja Frąckowiaka – Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki  w Jarocinie.

Był absolwentem rocznika maturalnego 1963. Po maturze studiował na Politechnice Poznańskiej, gdzie Ukończył Wydział Elektryczny.

Przez 25 lat kierował pracami Stowarzyszenia  Absolwentów i Wychowanków przy jarocińskim liceum. Był jego pomysłodawcą oraz założycielem. Był inicjatorem wielu imprez szkolnych, zjazdów koleżeńskich oraz najważniejszych rocznic naszej jarocińskiej Alma Mater. Zawsze aktywnie uczestniczył w pracach wydawnictw zjazdowych i mobilizował absolwentów do działalności na rzecz naszego liceum.

Kapituła Stowarzyszenia uhonorowała go medalem „Superkościuszko”.