Odsłonięcie tablicy w sali gimnastycznej

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Kolejnym wydarzeniem w ramach obchodów 100-lecia szkoły było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej.  W uroczystości udział wzięły osoby, dzięki którym ta sala powstała oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Do 1990 roku licealiści chodzili na lekcje wychowania fizycznego do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1987 Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej pod przewodnictwem p. Stanisława Rajczewskiego rozpoczął budowę sali. Dzięki pomocy zakładów pracy, społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej powstał ten piękny obiekt. Nauczyciel WF-u  Maciej Dolata odczytał  długą listę firm, które włączyły się  w budowę.  Podkreślił ogromną pracę i zaangażowanie nauczycielki wf-u  p.Kazimiery Sikorskiej, która codziennie nadzorowała powstanie sali.

Pamiątkową tablicę, odsłonili starosta Powiatu Jarocińskiego Teodor Grobelny, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej Stanisław Rajczewski i dyrektor Marek Tyrakowski.

była dyrektor Bronisława Włodarczyk, emerytowana nauczycielka wf-u Kazimiera Sikorska,

Nasza sala gimnastyczna, to nie tylko miejsce ćwiczeń fizycznych. Od początku jej istnienia odbywają się tam studniówki,  pisemne egzaminy maturalne oraz uroczystości szkolne, m.in. zjazdy absolwentów. Od 10 lat jest miejscem Balu Kościuszkowskiego.

Część muzyczną uroczystości wypełnił występ zespołu uczniowskiego „Tropem bobra”, który przedstawił utwory z lata 90. XX wieku.