Nagroda im. gen. Stanisława Taczaka dla LO

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W sobotę 09.11.2019r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej  nasza szkoła otrzymała nagrodę im. gen. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej. Tę nagrodę Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki ustanowił w celu uhonorowania osób i instytucji, których szczególne zasługi w różnych dziedzinach, przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy Jarocin. Podczas tegorocznej uroczystej sesji zaszczytne wyróżnienia wręczali: I z-ca burmistrza Jarocina- Bartosz Walczak oraz wnuk gen. Taczaka- Jerzy Gogołkiewicz.

Uzasadnienie Kapituły Konkursowej:

W roku jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, w podziękowaniu za kształtowanie umysłów i charakterów wielu pokoleń jarociniaków, którzy decydowali o życiu miasta, regionu i kraju. Wartościami  wynoszonymi przez lata przez Absolwentów Liceum niezmiennie pozostają przywiązanie do tradycji Małej Ojczyzny- Ziemi Jarocińskiej oraz identyfikacja ze Szkołą i Jarocinem, co buduje jarocińską tożsamość ludzi rozsianych po całym świecie.

fot. UM w Jarocinie