Kolejne wykłady z fizyki na Politechnice Poznańskiej i UAM

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

10 listopada uczniowie klasy II c uczestniczyli w zajęciach dotyczących zagadnień związanych z ruchem drgającym i propagacją fal. Jak zwykle mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawych doświadczeń.

15 listopada klasa IIc wzięła udział w wykładzie zorganizowanym na Wydziale Fizyki UAM.
Wykład prowadził prof. Andrzej Dobek a dotyczył on zjawiska dwójłomności w przyrodzie.
W trakcie wykładu omówione zostały zjawiska dwójłomności naturalnej oraz wymuszonej.
Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastosowania tego zjawiska w nowoczesnych technologiach oraz
innych dziedzinach, jak np. biologia molekularna.
Po wykładzie, wraz z prof. Rufinem Makarewiczem, uczniowie zwiedzili Instytut Akustyki, gdzie zobaczyli m.in. komorę bezechową.