Kolejny ranking najlepszych liceów rozstrzygnięty

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Nie trać czasu, dołącz do najlepszych!

Po raz kolejny nasze liceum znalazło się w gronie 10% najwyżej notowanych liceów w kraju.
10 stycznia 2018 r. ogłoszono wyniki 20. edycji rankingu „Perspektyw” dotyczącego najlepszych liceów i techników. W zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów, których średnie wyniki z egzaminu maturalnego 2017r. z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych, dyrektorów OKE oraz przewodniczących komitetów olimpiad przedmiotowych. Główne kryteria rankingu to sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz dodatkowych na poziomie rozszerzonym (45%). Adresatami rankingu są głównie uczniowie i ich rodzice, którzy podejmują ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły.
Nasze liceum znalazło się w gronie 10% najlepszych liceów w kraju i utrzymało tytuł Brązowej szkoły.
Gala finałowa odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej z udziałem wiceministra edukacji. Nasza szkoła została zaproszona na galę rankingu województwa wielkopolskiego, która odbyła się w nowej auli Wydziału Prawa i Administracji Collegium Iuridicum Novum, gdzie uhonorowano najlepsze szkoły w Wielkopolsce. Dyrektorzy przyjęli gratulacje od rektorów wyższych uczelni poznańskich, dyrektora OKE Poznań i przedstawicieli wielkopolskiego kuratorium.
I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Jarocinie jako jedyne ze szkól ponadgimnazjalnych  powiatu jarocińskiego znalazło się w tegorocznym rankingu najlepszych liceów i techników w kraju. Możliwość rywalizacji z najlepszymi szkołami w kraju mobilizuje nas do jeszcze lepszej pracy, dlatego „Nie trać czasu ,dołącz do najlepszych”

 

Dyrekcja szkoły na gali najlepszych liceów w Wielkopolsce w obecności prorektora UAM prof. Tadeusza Wallasa.