Jesteśmy w projekcie CREDO

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Szkoła uczestniczy w Projekcie CREDO

W dniach 19 – 21 września w Instytucie Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii  Nauk w Krakowie w  ramach projektu CREDO odbyły się warsztaty przeznaczone dla nauczycieli fizyki oraz uczniów.  Celem projektu jest stworzenie dużej sieci detektorów instalowanych w szkołach oraz prywatnych smartfonów badających promieniowanie kosmiczne.
Detektory oraz smartfony będą rejestrować liczbę cząstek, ich rodzaj oraz z jakiego kierunku  wszechświata docierają do Ziemi.
W warsztatach uczestniczyła  mgr Wiesława Idziak – nauczycielka fizyki oraz troje uczniów naszej szkoły: Kacper Grzegorczyk, Piotr Janiak oraz Jakub Kostuj.
Podczas warsztatów uczestnicy zostali zapoznani ze źródłami, rozchodzeniem się oraz rejestracją promieniowania kosmicznego, dużymi detektorami promieniowania kosmicznego – „Projekt NICA” w Dubnej (Rosja)  oraz „Projekt Bajkał”, wpływem promieniowania na organizm człowieka i środowisko. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia laboratoriów Instytutu Fizyki Jądrowej  oraz Centrum Cyklotronowego w Bronowiczach.