Historyczne wykłady i warsztaty

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W środę i czwartek 26 i 27 września dwadzieścioro uczniów naszego liceum  wraz z nauczycielami  D. Karlińską i P. Goździaszkiem uczestniczyło w XII edycji wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Powtórka przed..” organizowanych przez Instytut Historii UAM w Poznaniu. Tematem wiodącym tej edycji była „Niepodległość w różnych epokach.”

Uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr hab. Katarzyny Balbuzy-Udaremnienie o walce o niezależność Żydów od dominacji rzymskiej w prowincji Judei w I wieku po Chrystusie i prof. dr hab. Józefa Dobosza-Blaski o cieniach rozbicia dzielnicowego. Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski odpowiedział na pytanie: Czy w Rzeczypospolitej szlacheckiej obawiano się groźby utraty niepodległości? Prof. dr hab. Rafała Dobka-Wielkie mówił o zrywach niepodległościowych I połowy XIX wieku, a prof. dr hab. Piotr Okulewicz – „Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego”. Pierwsze miesiące życia odrodzonego państwa polskiego.

Uczniowie wzięli również udział w wybranych przez siebie warsztatach pracując z różnymi materiałami źródłowymi w grupach. Było aż siedem grup warsztatowych. Każdy wybierał te warsztaty, które go najbardziej interesowały. Oto przykładowe tematy warsztatów:  Rewolucja Francuska szansą na niepodległość kobiet w końcu XVIII w., Organizacje kobiece  na ziemiach polskich w walce o niepodległość, Amerykańska droga do niepodległości.