Formularz elektroniczny zgłoszenia kandydata

  Dane kandydata:

  Dane rodzica / opiekuna prawnego:  Adres zamieszkania

  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej. Chcę zostać uczennicą/uczniem klasy:
  I wybór:

  W przypadku braku miejsc w klasie pierwszego wyboru wybieram:
  II wybór:

  Jako pierwszy język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) wybieram:

  Jako drugi język obcy wybieram:

  Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

  Wypełniony i podpisany druk podania (papierowego) oraz pozostałe dokumenty:
  1. Życiorys
  2. 2 fotografie
  3. Karta zdrowia
  4. Inne..... (np. zaświadczenia)
  można wysłać pocztą bądź dostarczyć w późniejszym okresie rekrutacji.

  Wypełniony i podpisany druk podania można też zeskanować i wysłać poniżej jako załącznik w formacie PDF.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r.