Dzień Patrona

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Uroczysty charakter miał Dzień Patrona – Tadeusza Kościuszki – obchodzony przez I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie 23 marca 2018 r. w przededniu rocznicy przysięgi Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych na krakowskim rynku.

Scenariusz uroczystości opracowała Danuta Durczak-Karlińska. Był on interesującą lekcją historii. Przedstawiane przez narratorów – uczniów Martyny i Filipa – ciekawe wydarzenia z życia Patrona zilustrowane zostały fragmentami filmów, między innymi film J. Lejtesa „Kościuszko pod Racławicami” z 1938 r.

Do dokonań Tadeusza Kościuszki odniósł się także w swoim wystąpieniu pan dyrektor Marek Tyrakowski.

W czasie uroczystości ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Kościuszko w naszych oczach” przygotowanego i przeprowadzonego przez zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie (D. Durczak-Karlińska, I. Pietras i P. Goździaszek). Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, wzięło w nim udział wielu uczniów. Poziom prac był bardzo wysoki.  Nagrodę Grand Prix otrzymała Zofia Brunarska z klasy 3c. Pierwsze miejsce zajęła Anna Kubacka z kl. 3b, drugie – Izabela Stencel z 2a, trzecie – Wiktoria Ratajczak z 2b. Wyróżnienie przyznano Sandrze Kubackiej z 2c. Swoją nagrodę mogli także przyznać uczniowie głosując na Facebooku. Uznanie szkolnych internautów zdobyła praca Z. Brunarskiej. Jurorów i uczniów zachwyciła ta sama artystka.

Wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczył dyrektor Marek Tyrakowski.

Uroczystą oprawę całej uroczystości zapewnił szkolny chór Resonantes” przygotowany przez panią Agnieszkę Sobczak.