Druk formularza zgłoszenia kandydata

Druk formularza do pobrania >>>

  Wypełniony i podpisany druk podania można dostarczyć pocztą lub zeskanować i wysłać poniżej jako załącznik w formacie PDF.

  Dane kandydata:

  Dane rodzica / opiekuna prawnego:  Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

  Pozostałe dokumenty:
  1. Życiorys
  2. 2 fotografie
  3. Karta zdrowia
  4. Inne..... (np. zaświadczenia)
  można wysłać pocztą bądź dostarczyć w późniejszym okresie rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r.