Dr Beata Udzik Profesorem oświaty

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Profesor oświaty z naszej szkoły

W czwartek 11 października w Kancelarii Premiera Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła wybitnym pedagogom honorowe tytuły profesora oświaty. W gronie 25 wyróżnionych nauczycieli z całego kraju znalazła się nauczycielka języka polskiego w naszej szkole Beata Udzik.

Tytuł honorowy profesora oświaty otrzymać może nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany. Ważny jest również  znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Doktor Beata Udzik uczy języka polskiego w jarocińskim liceum od 25 lat. Wielu jej uczniów zdobywało tytuły finalisty lub laureata Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Od wielu lat jest doradcą metodycznym w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu. Od 2005 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką licznych publikacji.

Gratulujemy!