III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MALARSKI

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MALARSKI

FUNDACJI TRZY MOSTY

CEL KONKURSU

Zasadniczym celem Konkursu jest wsparcie oraz promocja przez Fundację Trzy Mosty twórczości artystów – malarzy z Polski oraz z zagranicy. Konkurs ma formułę open tzn. nie narzuca tematu pracy, jak również techniki malarskiej i skierowany jest do artystów – malarzy będących obywatelami, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Rosji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, oraz Polski. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

TERMINY

Nadesłane w terminie prace zostaną ocenione prze Jury i nominowane do Nagrody Fundacji Trzy Mosty. Wszystkie wytypowane prace zostaną wyeksponowane na dwóch wystawach w znaczących artystycznie polskich miastach tj. w Warszawie i Krakowie. 09 marca 2018 roku w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, odbędzie się uroczysta Gala, podczas której Jury nagrodzi trzech Laureatów Konkursu.

Łączna kwota nagród wynosi 30 000 PLN.

Fundacja dofinansowuje kosztu wysyłki obrazów pod adres, zlokalizowany:

  • spoza granicami Polski, maksymalnie 400 zł.

  • na terenie Polski, maksymalnie 150 zł.

Zachęcamy do udziału w konkursie- zasady oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Trzy Mosty: www.trzymosty.pl

Na zgłoszenia czekamy do 05.01.2018 roku.

KONTAKT:

konkurs@trzymosty.pl