100 spotkań na 100-lecie – Tomasz Komendziński

Kategorie: Szkolne newsy
Opublikowano:

100 spotkań na 100-lecie – Tomasz Komendziński
Filozof zajmujący się kognitywistyką był naszym kolejnym gościem w ramach projektu „100 spotkań na 100-lecie”. Tomasz Komendziński maturę zdał w 1978 roku. Studia filozoficzne na UAM w Poznaniu skończył w 1983 r. Obecnie pracuje w Katedrze Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje również Pracownią Zaburzeń Świadomości i Neurorehabilitacji w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Jest założycielem i koordynatorem międzynarodowej grupy badawczej InteRDoCTor. Pracuje także w International Communicology Institute w Waszyngtonie w USA.
„Mózg, sztuczna inteligencja, kosmos” – to tytuł multimedialnej prezentacji absolwenta. Na początku spotkania T. Komendziński zachęcał młodzież do „zbierania” w życiu różnych kompetencji. Mówił o tym, że warto się uczyć całe życie, bo nasze mózgi kochają się uczyć. Opowiadał o kognitywistyce, czyli interdyscyplinarnej nauce, na którą składają się m.in. informatyka stosowana, psychologia, neuronauka i filozofia. Licealiści mogli obejrzeć zdjęcia z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika ilustrujące m.in. prowadzone tam badania. W centrum badacze różnych dyscyplin pracują w laboratoriach: chemicznych, biologicznych, fizycznych. Misją centrum jest badanie rozwoju życia ludzkiego, od niemowląt po seniorów. Jest m.in. BabyLab, czyli miejsce gdzie bada się małe dzieci i pracowania zaburzeń zajmująca się osobami w śpiączce.
T. Komendziński mówił również o coraz większym znaczeniu sztucznej inteligencji w medycynie. Na koniec opowiedział o przemyśle kosmicznym i habitacie Lunares w Pile, gdzie prowadzone są symulacje załogowe misji kosmicznych na Księżycu i Marsie.