Terminarz roku szkolnego 2017/2018 – LO Jarocin

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

Terminarz roku szkolnego 2017/2018
Podział roku na tygodnie – 18/19

1.    Terminy w roku szkolnym

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 04.09.2017 (poniedziałek) do 22.06.2018 (piątek)

a)    Rok szkolny dzieli się na okresy:

Klasy III
04.09.2017 (poniedziałek) – 15.12.2017 (piątek) – I okres
16.12.2017 (sobota) 27.04.2018 (piątek) – II okres
27.04.2018 (piątek) – zakończenie roku w klasach III

Klasy I i II
04.09.2017 (poniedziałek) – 14.01.2018 (niedziela) – I okres
15.01.2018 (poniedziałek) – 22.06.2018 (piątek) – II okres
22.06.2018 (piątek) – zakończenie roku w klasach I i II

b)    Ferie i przerwy świąteczne

23.12.2017 (sobota) – 31.12.2017 (niedziela) – zimowa przerwa świąteczna
12.02.2018 (poniedziałek) ¬– 25.02.2018 (niedziela) – ferie zimowe
29.03.2018 (czwartek) – 03.04.2018 (wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna
23.06.2018 (sobota) – 31.08.2018 (piątek) – wakacje letnie

c)    Egzaminy maturalne

Pisemne – od 04.05.2018 (piątek) do 23.05.2018 (środa)
Ustne (języki) – od 09.05.2018 (środa) do 22.05.2018 (wtorek)
Ustne (polski) – od 07.05.2018 (poniedziałek) do 25.05.2018 (piątek) oprócz 13 i 20 maja.
Egzaminy próbne – terminy OKE  i/lub Nowa Era, Operon

d)    Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 maja 2018 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień d. d. dyr.)
4 maja 2018 (piątek) – egzamin pisemny z języka polskiego
7 maja 2018 (poniedziałek) – matematyka poziom podstawowy
8 maja 2018 (wtorek) – egzamin pisemny z języka angielskiego poziom podstawowy.
1 czerwca 2018 (piątek po Bożym Ciele) – do odpracowania w „Drzwi otwarte”
17 marca 2018 r. (sobota)

e)    Rekolekcje

Rekolekcje Wielkopostne – termin do uzgodnienia (prawdopodobnie 26-28 marca 2018 r.)

2.    Klasyfikacja i analityka
I półrocze

Klasy III
1.    13.11.2017 (poniedziałek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
2.    29.11.2017 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
3.    06.12.2017 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych
4.    13.12.2017 (środa) – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas III za I semestr.
5.    14.12.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.

Klasy I i II

1.    08.12.2017 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
2.    20.12.2017 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania
3.    03.01.2018 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych
4.    10.01.2018 (środa) – Rada klasyfikacyjna za I semestr.
5.    11.01.2018 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.
6.    17.01.2018 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

II półrocze

Klasy III

1.    23.03.2018 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym
2.    10.04.2018 (wtorek) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania i ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
3.    17.04.2018 (wtorek) – Wystawienie ocen końcoworocznych
4.    24.04.2018 (wtorek) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów klas III
5.    27.04.2018 (piątek) – Uroczystość ukończenia szkoły przez klasy III
6.    3.07.2018 (wtorek, 12:00) – Wydanie zaświadczeń  z wynikami matur 2018

Klasy I i II

1.    18.05.2018 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców
2.    05.06.2018 (wtorek) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
3.    12.06.2018 (wtorek) – Wystawienie ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
4.    19.06.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II
5.    22.06.2018 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
6.    25.06.2018 (poniedziałek) – Rada Pedagogiczna analityczna (podsumowanie roku szkolnego 2017/2018) godz. 10:00

3.    Terminy spotkań z rodzicami

1.    14.09.2017 (czwartek 17:00 w auli i później w salach) dla rodziców klas I organizacyjne i wybór rad klasowych rodziców, spotkanie ogólne z dyrektorem.
2.    14.09.2017 (czwartek 17:00 w salach) dla rodziców klas II organizacyjne i wybór rad klasowych rodziców.
3.    14.09.2017 (czwartek17:30 w auli i potem w salach) dla rodziców klas III w sprawie matur i deklaracji maturalnych, wybór rad klasowych, studniówka.
4.    14.12.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla klas III
5.    11.01.2018 (czwartek) – Wywiadówki dla klas I i II
6.    Dyżury nauczycieli dla rodziców (18:00, 1 godzina)
13.11.2017 (poniedziałek)
23.03.2018 (piątek)
18.05.2018 (piątek)

4.    Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

30.08.2017 (środa) – Organizacja roku szkolnego 2017/2018
13.09.2017 (środa) – Zatwierdzenie planów pracy i Planów nadzoru. Informacja
o egzaminie maturalnym w 2018 r.
13.12.2017 (środa) – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas III za I semestr.
10.01.2018 ( środa) – Rada klasyfikacyjna klas I i II za I półrocze
17.01.2018 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie I półrocza
24.04.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas III
19.06.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II
25.06.2018 (poniedziałek) – Rada analityczna – (podsumowanie roku szkolnego
2017/2018) godz. 10:00
Terminy rad szkoleniowych po zatwierdzeniu WDN

5.    Plan uroczystości i imprez w roku szkolnym

1.    04.09.2017 (czwartek) – Uroczystość rozpoczęcia roku szklonego 2017/2018
2.    13.10.2017 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów – odp. SU i zespół nauczycieli j. polskiego – odp. I. Florczyk, H. Przybylska
3.    10.11.2017 (piątek) – Święto Niepodległości – odp. zespół nauczycieli historii – odp. Paweł Goździaszek
4.    18.11.2017 (sobota) – Połowinki dla klas drugich – odp. Rada Rodziców i wychowawcy klas II.
5.    22.12.2017 (piątek) – „Opłatek” – Jasełka odp. prof. Agnieszka Sobczak, zespół przedmiotowy j. polskiego
6.    13.01.2018  (sobota) – Studniówka
7.    17 marca 2018 (sobota) – „Drzwi Otwarte” dla kandydatów do liceum – odp. zespoły przedmiotowe
8.    16.03.2018 (piątek) – Dzień Patrona Szkoły – zespół historyków – odp. Danuta Durczak-Karlińska
9.    27.04.2018 (piątek) – Zakończenie kl. III, „Odnowienie matur” dla absolwentów sprzed 50 lat.
10.    20.06.2018 (środa) – Dzień nauki (projekty) / Dzień Sportu
11.    22.06.2018 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018