Terminarz roku szkolnego 2016/2017

Terminarz roku szkolnego 2016/2017

Podział roku na tygodnie – 18/19

 

 1. Terminy w roku szkolnym.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 01.09.2016 (wtorek) do 23.06.2017 (piątek)

 

 1. Rok szkolny dzieli się na okresy:

 

Klasy III

01.09.2016 (czwartek) – 16.12.2016 (piątek) – I okres

17.12.2016 (sobota) 28.04.2017 (piątek) – II okres

28.04.2017 (piątek) – zakończenie roku w klasach III

 

Klasy I i II

01.09.2016 (czwartek) – 15.01.2017 (niedziela) – I okres

16.01.2017 (poniedziałek) – 23.06.2017 (piątek) – II okres

23.06.2017 (piątek) – zakończenie roku w klasach I i II

 

 1. Ferie i przerwy świąteczne

 

23.12.2016 (piątek) – 31.12.2016 (sobota) – zimowa przerwa świąteczna

30.01.2017 (poniedziałek) ­– 12.02.2017 (niedziela) – ferie zimowe

13.04.2017 (czwartek) – 18.04.2017 (wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2017 (sobota) – 31.08.2017 (czwartek) – wakacje letnie

 

 1. Egzaminy maturalne

 

Pisemne – od 04.05.2017 (czwartek) do 24.05.2017 (środa)

Ustne (języki) – od 04.05.2017 (czwartek) do 26.05.2017 (piątek)

Ustne (polski) – od 08.05.2017 (poniedziałek) do 20.05.2017 (sobota) oprócz 14.05.

Egzaminy próbne – terminy OKE  i/lub Nowa Era, Operon

 

 

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

2 maja 2017 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień d. d. dyr.)

4 maja 2017 (czwartek) – egzamin pisemny z języka polskiego

5 maja 2017 (piątek) – matematyka poziom podstawowy

8 maja 2017 (poniedziałek) – egzamin pisemny z języka angielskiego poziom podstawowy.

16 czerwca 2017 (piątek po Bożym Ciele) – do odpracowania w „Drzwi otwarte”

18 marca 2017 r. (sobota)

 

 1. Rekolekcje

 

Rekolekcje Wielkopostne – termin do uzgodnienia (prawdopodobnie 10-12 marca 2017 r.)

 

 

 

 1. Klasyfikacja i analityka

I półrocze

 

Klasy III

  1. 14.11.2016 (poniedziałek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
  2. 30.11.2016 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
  3. 07.12.2016 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych
  4. 14.12.2016 (środa) – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas III za I semestr.
  5. 15.12.2016 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.

 

Klasy I i II

 

 1. 12.2016 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
 2. 12.2016 (piątek) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania
 3. 01.2017 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych
 4. 01.2017 ( środa) – Rada klasyfikacyjna za I semestr.
 5. 01.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.
 6. 01.2017 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

 

II półrocze

 

Klasy III

 

 1. 03.2017 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym
 2. 04.2017 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania i ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
 3. 04.2017 (środa) – Wystawienie ocen końcoworocznych
 4. 04.2017 (wtorek) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów klas III
 5. 04.2017 (piątek) – Uroczystość ukończenia szkoły przez klasy III
 6. 06.2017 (piątek, 13:00) – Wydanie zaświadczeń z wynikami matur 2017

 

Klasy I i II

 

 1. 05.2017 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców
 2. 06.2017 (wtorek) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
 3. 06.2017 (wtorek) – Wystawienie ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
 4. 06.2017 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II
 5. 06.2017 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 6. 06.2017 (poniedziałek) – Rada Pedagogiczna analityczna (podsumowanie roku szkolnego 2016/2017) godz. 10:00

 

 1. Terminy spotkań z rodzicami

 

 1. 09.2016 (czwartek) dla rodziców klas I i II organizacyjne i wybór rad klasowych rodziców, spotkanie ogólne z dyrektorem.
 2. 09.2016 (piątek) dla rodziców klas III w sprawie matur i deklaracji maturalnych, wybór rad klasowych, studniówka.
 3. 12.2016 (czwartek) – Wywiadówki dla klas III
 4. 01.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla klas I i II
 5. Dyżury nauczycieli dla rodziców (17:00, 1 godzina)

15.11.2016 (wtorek)

23.03.2017 (czwartek)

18.05.2017 (czwartek)

 

 1. Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

29.08.2016 (poniedziałek) – Organizacja roku szkolnego 2016/2017

14.09.2016 (środa) – Zatwierdzenie planów pracy i Planów nadzoru. Informacja

o egzaminie maturalnym w 2017 r.

14.12.2016 (środa) – Rada klasyfikacyjna klas III

11.01.2017 ( środa) – Rada klasyfikacyjna klas I i II za I półrocze

25.01.2017 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie I półrocza

25.04.2017 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas III

20.06.2017 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II

26.06.2017 (poniedziałek) – Rada analityczna – (podsumowanie roku szkolnego

2016/2017) godz. 10:00

Terminy rad szkoleniowych po zatwierdzeniu WDN

 

 1. Plan uroczystości i imprez w roku szkolnym

 

 1. 09.2016 (czwartek) – Uroczystość rozpoczęcia roku szklonego 2016/2017
 2. 10.2016 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów – odp. SU i zespół nauczycieli j. polskiego – odp. I. Florczyk, H. Przybylska
 3. 11.2016 (czwartek) – Święto Niepodległości – odp. zespół nauczycieli historii – odp. Paweł Goździaszek
 4. 11.2016 (sobota) – Połowinki dla klas drugich – odp. Rada Rodziców i wychowawcy klas II.
 5. 12.2016 (czwartek) – „Opłatek” – Jasełka – odp. Agnieszka Sobczak, Hanna Szałkowska,  Beata Wencek
 6. 01.2017 (sobota) – Studniówka
 7. 18 marca 2017 (sobota) – „Drzwi Otwarte” dla kandydatów do liceum
 8. 03.2017 (piątek) – Dzień Patrona Szkoły – zespół historyków – odp. Danuta Durczak-Karlińska
 9. 04.2017 (piątek) – Zakończenie kl. III, „Odnowienie matur” dla absolwentów sprzed 50 lat.
 10. 06.2017 (środa) – Dzień nauki (projekty) / Dzień Sportu
 11. 06.2017 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2016/2017