Terminarz roku szkolnego 2017/2018

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

 1. Terminy w roku szkolnym

 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 04.09.2017 (poniedziałek) do 22.06.2018 (piątek)

 1. Rok szkolny dzieli się na okresy:

Klasy III

04.09.2017 (poniedziałek) – 15.12.2017 (piątek) – I okres

16.12.2017 (sobota) 27.04.2018 (piątek) – II okres

27.04.2018 (piątek) – zakończenie roku w klasach III

 

Klasy I i II

04.09.2017 (poniedziałek) – 14.01.2018 (niedziela) – I okres

15.01.2018 (poniedziałek) – 22.06.2018 (piątek) – II okres

22.06.2018 (piątek) – zakończenie roku w klasach I i II

 

 1. Ferie i przerwy świąteczne

 

23.12.2017 (sobota) – 31.12.2017 (niedziela) – zimowa przerwa świąteczna

12.02.2018 (poniedziałek) ­– 25.02.2018 (niedziela) – ferie zimowe

29.03.2018 (czwartek) – 03.04.2018 (wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2018 (sobota) – 31.08.2018 (piątek) – wakacje letnie

 

 1. Egzaminy maturalne

 

Pisemne – od 04.05.2018 (piątek) do 23.05.2018 (środa)

Ustne (języki) – od 09.05.2018 (środa) do 22.05.2018 (wtorek)

Ustne (polski) – od 07.05.2018 (poniedziałek) do 25.05.2018 (piątek) oprócz 13 i 20 maja.

Egzaminy próbne – terminy OKE  i/lub Nowa Era, Operon

 

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 maja 2018 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień d. d. dyr.)

4 maja 2018 (piątek) – egzamin pisemny z języka polskiego

7 maja 2018 (poniedziałek) – matematyka poziom podstawowy

8 maja 2018 (wtorek) – egzamin pisemny z języka angielskiego poziom podstawowy.

1 czerwca 2018 (piątek po Bożym Ciele) – do odpracowania w „Drzwi otwarte”

17 marca 2018 r. (sobota)

 

 1. Rekolekcje

Rekolekcje Wielkopostne – termin do uzgodnienia (prawdopodobnie 26-28 marca 2018 r.)

 

 1. Klasyfikacja i analityka

I półrocze

Klasy III

  1. 13.11.2017 (poniedziałek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
  2. 29.11.2017 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
  3. 06.12.2017 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych
  4. 13.12.2017 (środa) – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas III za I semestr.
  5. 14.12.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.

Klasy I i II

 1. 12.2017 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
 2. 12.2017 (środa) – Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania
 3. 01.2018 (środa) – Wystawienie ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych
 4. 01.2018 (środa) – Rada klasyfikacyjna za I semestr.
 5. 01.2018 (czwartek) – Wywiadówki dla rodziców.
 6. 01.2018 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

 

II półrocze

Klasy III

 1. 03.2018 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym
 2. 04.2018 (wtorek) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania i ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
 3. 04.2018 (wtorek) – Wystawienie ocen końcoworocznych
 4. 04.2018 (wtorek) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów klas III
 5. 04.2018 (piątek) – Uroczystość ukończenia szkoły przez klasy III
 6. 07.2018 (wtorek, 12:00) – Wydanie zaświadczeń z wynikami matur 2018

Klasy I i II

 1. 05.2018 (piątek) – Powiadomienie uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną i powiadomienie ustne lub pisemne rodziców
 2. 06.2018 (wtorek) – Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów, rodziców pisemnie za pośrednictwem uczniów
 3. 06.2018 (wtorek) – Wystawienie ocen końcoworocznych klasyfikacyjnych i ocen z zachowania oraz ustne powiadomienie uczniów
 4. 06.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II
 5. 06.2018 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 6. 06.2018 (poniedziałek) – Rada Pedagogiczna analityczna (podsumowanie roku szkolnego 2017/2018) godz. 10:00
 1. Terminy spotkań z rodzicami
 1. 09.2017 (czwartek 16:30 w auli i później w salach) dla rodziców klas I organizacyjne i wybór rad klasowych rodziców, spotkanie ogólne z dyrektorem.
 2. 09.2017 (czwartek 17:30 w auli i później w salach) dla rodziców klas II organizacyjne i wybór rad klasowych rodziców.
 3. 09.2017 (piatek17:00 w auli i potem w salach) dla rodziców klas III w sprawie matur i deklaracji maturalnych, wybór rad klasowych, studniówka.
 4. 12.2017 (czwartek) – Wywiadówki dla klas III
 5. 01.2018 (czwartek) – Wywiadówki dla klas I i II
 6. Dyżury nauczycieli dla rodziców (17:00, 1 godzina)
 • 13.11.2017 (poniedziałek)
 • 23.03.2018 (piątek)
 • 18.05.2018 (piątek)

 

 1. Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

30.08.2017 (środa) – Organizacja roku szkolnego 2017/2018

13.09.2017 (środa) – Zatwierdzenie planów pracy i Planów nadzoru. Informacja

o egzaminie maturalnym w 2018 r.

13.12.2017 (środa) – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas III za I semestr.

10.01.2018 ( środa) – Rada klasyfikacyjna klas I i II za I półrocze

17.01.2018 (środa) – Rada analityczna – podsumowanie I półrocza

24.04.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas III

19.06.2018 (wtorek) – Rada klasyfikacyjna klas I i II

25.06.2018 (poniedziałek) – Rada analityczna – (podsumowanie roku szkolnego

2017/2018) godz. 10:00

Terminy rad szkoleniowych po zatwierdzeniu WDN

 

 1. Plan uroczystości i imprez w roku szkolnym

 

 1. 09.2017 (poniedziałek) – Uroczystość rozpoczęcia roku szklonego 2017/2018
 2. 10.2017 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie pierwszoklasistów – odp. SU i zespół nauczycieli j. polskiego – odp. H. Szałkowska, H. Przybylska
 3. 11.2017 (piątek) – Święto Niepodległości – odp. zespół nauczycieli historii – odp. Paweł Goździaszek
 4. Połowinki dla klas drugich (termin do uzgodnienia – proponowany 12 stycznia 2018) – odp. Rada Rodziców i wychowawcy klas II.
 5. 12.2017 (piątek) – „Opłatek” – Jasełka odp. prof. Agnieszka Sobczak, Iwona Florczyk
 6. 01.2018 (sobota) – Studniówka
 7. 16 – 17 marca 2018 (piątek, sobota) – „Drzwi Otwarte” dla kandydatów do liceum – odp. zespoły przedmiotowe
 8. 03.2018 (piątek) – Dzień Patrona Szkoły – zespół historyków – odp. Danuta Durczak-Karlińska
 9. 04.2018 (piątek) – Zakończenie kl. III, „Odnowienie matur” dla absolwentów sprzed 50 lat.
 10. 06.2018 (środa) – Dzień nauki (projekty) / Dzień Sportu
 11. 06.2018 (piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018