Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny rozpoczynający obchody 100-lecia szkoły

I PÓŁROCZE – 3.09.2018 r.  do 12.01.2019 r.

II PÓŁROCZE  – dla klas III :     28.01.2019 r. -26.04.2019 r.

dla klas I i II :  28.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

WRZESIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
3.09.2018

(poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 inaugurujące obchody 100-lecia szkoły

Otwarcie izby tradycji i sali historycznej

dyrekcja

I.Florczyk

H.Przybylska

A.Sobczak

11.09.2018

(wtorek)

Rada Pedagogiczna -zatwierdzenie planów pracy na rok szkolny 2018/2019 dyrekcja

przew.zespołów przedmiotowych

12.09.2018

(środa)

Spotkania z rodzicami klas I i II.

Spotkanie z dyrekcją w auli.

(godzinę. ogłosi dyrektor szkoły w Librusie)

dyrekcja

wychowawcy klas I i II

14.09.2018

(piątek)

Turniej piłkarski -impreza sportowa organizowana w ramach obchodów 100-lecia szkoły Maciej Dolata

Tomasz Kosiński

Anna Wyduba

19.09.2018

(środa)

Spotkania z rodzicami klas III

Spotkanie z dyrekcją w auli

dyrekcja

wychowawcy klas III

20.09.2018

(czwartek)

Spotkanie rad klasowych

Wybór przewodniczącego i nowych członków Rady Rodziców

3-osobowe rady klasowe

wychowawcy klas

 

PAŹDZIERNIK

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
12.10.2018

(piątek)

Święto Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Akademia szkolna

H.Szałkowska

dyrekcja

 

LISTOPAD

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
1.11.2018

(czwartek)

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
2.11.2018

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zarz. dyrektora szkoły
7.11.2018

(środa)

Rada Pedagogiczna -Raport i analiza matury 2018 oraz losy absolwentów

Dyżur nauczycielski -17.00 -18.30

przew. zespołów przedmiotowych

wych.byłych klas III

9.11.2018

(piątek)

– Bieg Niepodległości

– Koncert patriotyczny w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości

Jan Szczerbań

M.Dolata

D.Durczak-Karlińska

P.Goździaszek

T.Kosiński

A.Wyduba

A.Ludwiczak

24.11.2018

(sobota)

Połowinki klas II dyrekcja

wych.klas II

Komitet organizacyjny rodziców klas II

Termin do uzgodnienia Próbne matury Operon dyrekcja + wych. klas III

 

GRUDZIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
5.12.2018

(środa)

Podanie uczniom informacji  i powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną klas I – III Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas
6.12.2018

(czwartek)

Mikołajki i kiermasz bożonarodzeniowy Samorząd szkolny

pedagog

14.12.2018

(piątek)

Podanie uczniom proponowanych ocen klasyfikacyjnych za I półrocze Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas
20.12.2018

(czwartek)

Jasełka dla nauczycieli -spotkanie wigilijne D.Andrzejewska

H.Masłowska

A.Sobczak,I.Florczyk,

A. Kulisz

21.12.2018

(piątek)

Jasełka i spotkania w klasach Dyrekcja + wych.klas
22-31.12.2018 Przerwa bożonarodzeniowa

 

STYCZEŃ

1.01.2019

(wtorek)

Nowy Rok -dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
2.01.2019

(środa)

Wystawienie ocen za I półrocze w klasach         I-III Nauczyciele przedmiotu

Wychowawcy klas

dyrektor-kontrola

7,8,9,10.01.2019

(poniedziałek – czwartek)

Próbne matury -II tura Przewodniczący zespołów przedmiotowych

dyrekcja

9.01.2019

(środa)

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas

10.01.2019

(czwartek)

Spotkania z rodzicami klas I-III

Pokaz jasełek dla rodziców klas I i II

Wychowawcy klas

I.Florczyk

14.01-27.01 Ferie zimowe
30.01.2019

(środa)

Rada Pedagogiczna -analityczna Dyrekcja

Przewodniczący zespołów przedm.

31.01.2019

(czwartek)

Sesja popularno-naukowa organizowana w ramach obchodów 100-lecia szkoły W.Idziak

T.Tomalak

B.Udzik

M.Frąckowiak

M.Szyba

E.Stolecka

M.Udzik

E.Peplińska

LUTY

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
2.02.2019

(sobota)

Studniówka 2019 Komitet organizacyjny

Rodziców uczniów klas III

7.02.2019

(czwartek)

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych klas III wicedyrektor, wychowawcy klas III
9.02.2019

(sobota)

Bal Kościuszkowski 2019 Komitet organizacyjny balu

 

MARZEC

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
22.03.2019

(piątek)

Święto Patrona Szkoły I.Pietras

D.Durczak-Karlińska

wych.klas I, samorząd uczniowski

27.03.2019

(środa)

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach III Nauczyciele przedmiotu

wych.klas III

27.03.2019

(środa)

Dyżur dla rodziców klas I-III (17.00 – 18.30) Wszyscy nauczyciele
29.03.2019

(piątek)

Drzwi Otwarte Szkoły Dyrekcja

Samorząd uczniowski

przyszli wychowawcy klas I

 

KWIECIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
10.04.2019

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen uczniom  klas III Nauczyciele przedmiotu

wych.klas III

dyrekcja-kontrola terminowości

12.04.2019

(piątek)

Muzyczny koncert galowy J. Świejkowska

A. Steinmetz

E. Masztalerz

E. Kałmucka

M. Szałkowski

D. Andrzejewska

17.04.2019

(środa)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas III Nauczyciele przedmiotu

Wych.klas III

dyrekcja -kontrola

18.04.-23.04.2019 Przerwa Wielkanocna
24.04.2019

(środa)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III Wszyscy nauczyciele
26.04.2019

(piątek)

Uroczyste zakończenie szkoły klas III oraz uroczystość Odnowienia Matur po 50 latach dyrekcja

wych.klas III

Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów liceum

 

MAJ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
1-3 maja 2019

(śr. – piąt.)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2.05.2019 wolne zarządzeniem dyrektora szkoły
od 6.05

(poniedziałek)

 

Sesja egzaminacyjna maturalna

Według harmonogramu CKE

dyrektor szkoły -przew.zespołu egzaminacyjnego
6,7,8.05.2019

(poniedziałek – środa)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu matur pisemnych z j.polskiego, matematyki                 i j.angielskiego
21.05.2019

(wtorek)

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas I i II nauczyciele przedmiotu

dyrekcja-kontrola

22.05.2019

(środa)

Dyżur dla rodziców (17.00 – 18.30) Wszyscy nauczyciele
24.05.2019

(piątek)

Maraton matematyczny dla gimnazjów i szkół podstawowych – konkurs w ramach obchodów 100-lecia szkoły zespól przedmiotowy matematyki

 

CZERWIEC

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
3.06.2019

(poniedziałek)

Podanie przewidywanych ocen rocznych w klasach I i II nauczyciele przedmiotu

dyrekcja -kontrola

10.06.2019

(poniedziałek)

Wystawienie oceń końcoworocznych w klasach  I i II nauczyciele przedmiotu
10.06-15.06.2019

(poniedziałek – sobota)

Tydzień turystyki szkolnej                              15.06 – bieg na dystansie 10km -impreza sportowa z okazji obchodów 100-lecia szkoły wych. klas

Szymon Gruchalski

E.Frąckowiak, A. Kulisz, T. Kosiński, A. Wyduba, M. Walasiak – Biernacka

17.06.2019

(poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna klas I i II wych.klas

dyrekcja

20.06.2019

(czwartek)

Święto Bożego Ciała -dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2019

(piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dyrekcja + grono pedagogiczne
24.06.2019 Rada Pedagogiczna -analityczna wszyscy nauczyciele