Terminarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

LO NR 1 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROCINIE

I PÓŁROCZE – od 2.09.2019 r. do 12.01.2020 r.

II PÓŁROCZE – dla klas III: od 13.01.2020 r. do 24.04.2020 r.

dla klas I i II od 13.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

 

WRZESIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
2.09.2019

(poniedzałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 inaugurujące obchody 100-lecia szkoły Dyrekcja

wych,klas

A.Sobczak

11.09.2019

(środa)

Koncert Orkiestry Kameralnej Moderato

Otwarcie wystawy „Sto lat szkoły”

Dyrekcja

przew.RR

12.09.2019

(czwartek)

Koncert zespołu „Kobranocka” -Rynek Organizatorzy 100-lecia szkoły
13.09.2019

(piątek)

Występ Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego –Rynek

Uroczyste spotkanie nauczycieli i zaproszonych gości –restauracja „Słoneczna”

Komitet organizacyjny

100-lecia szkoły

14.09.2019

(sobota)

Uroczyste obchody 100-lecia szkoły

Zjazd Absolwentów –Bal

Komitet organizacyjny

 

17.09.2019

(wtorek)

Spotkania z rodzicami klas Ig i Ip /2 tury/ Dyrekcja

Wychowawcy klas I

18.09.2019

(środa)

Spotkania z rodzicami Klas II i III /2 tury/ Dyrekcja

Wychowawcy klas II i III

25.09.2019

(środa)

Spotkanie rad klasowych

Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego

3-osobowe rady klasowe

 

PAŹDZIERNIK

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
4.10.2019 Dzień wolny do odpracowania 14.09.2019 r.

 

 

Marek Tyrakowski
14.10.2019

(poniedziałek)

Święto Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Akademia szkolna

Danuta Urbańska
18.10.2019 Koncert „Rozśpiewany Kościuszko” JOK J.Świejkowska; C. Boguszewski

Agnieszka Sobczak, A. Steinmetz

Mirosław Szałkowski

Dorota Andrzejewska

Hanna Masłowska

LISTOPAD

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
1.11.2019

(piątek)

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
8.11.2019 Bieg Niepodległości

Koncert Patriotyczny – Rynek

Maciej Dolata, Paweł Goździaszek,Danuta Durczak-Karlińska,Iwona Pietras, J. Szczerbań
11.11.2019

(pon.)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – Święto Państwowe
…………… Połowinki klas II Rada Rodziców klas II
…………… Próbna matura Operon Dyrekcja
20.11.2019 Rada Pedagogiczna +dyżur nauczycielski 15.30 – 18.00

GRUDZIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
6.12.2019

(piątek)

Podanie uczniom informacji i powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną klas I – III Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas
6.12.2019

(piątek)

Mikołajki i kiermasz bożonarodzeniowy Samorząd szkolny

pedagog

17.12.2019

(wtorek)

Podanie uczniom proponowanych ocen klasyfikacyjnych za I półrocze Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas
19.12.2019

(czwartek)

Jasełka dla nauczycieli –spotkanie wigilijne D.Andrzejewska

M.Tyrakowski

Kółko teatralne,chór

20.12.2019

(piątek)

Jasełka i spotkania w klasach Dyrekcja + wych.klas
22-31.12.2019 Przerwa bożonarodzeniowa

STYCZEŃ

1.01.2020

(środa)

Nowy Rok –dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
7.01.2020

(wtorek)

Wystawienie ocen za I półrocze w klasach I-III i ocen z zachowania Nauczyciele przedmiotu

Wychowawcy klas

dyrektor-kontrola

11.01.2020

(sobota)

Studniówka klas III RR ,dyrekcja wychowawcy
14.01.2020

(wtorek)

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas

15.01.2020

(środa)

Spotkania z rodzicami klas I

Pokaz jasełek dla rodziców klas I

Wychowawcy klas

 

16.01.2020 (czw.) Spotkania z rodzicami klas II i III Wychowawcy klas
27.01-9.02.2020 Ferie zimowe

 LUTY

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
7.02.2020

(piątek)

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych klas III wicedyrektor, wychowawcy klas III
Próbne matury –ostatni tydzień lutego

(termin do uzgodnienia)

Dyrekcja +przewodniczący zespołów przedmiotowych

MARZEC

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
20.03.2020

(piątek)

Drzwi Otwarte Szkoły Samorząd uczniowski

 

20.03.2020

(piątek)

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach III Nauczyciele przedmiotu

wych.klas III

24.03.2020

(wtorek)

Dzień Patrona Szkoły Nauczyciele Historii i wosu

KWIECIEŃ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
1.04.2020 Wywiadówki Klas II i III Wychowawcy klas
2.04.2020 Wywiadówki klas I Wychowawcy klas
8.04.2020

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen uczniom klas III Nauczyciele przedmiotu

wych.klas III

dyrekcja-kontrola terminowości

09.04.-14.04.2020 Przerwa Wielkanocna
15.04.2020

(środa)

Wystawienie ocen końcowo rocznych uczniom klas III Nauczyciele przedmiotu

Wych.klas III

dyrekcja -kontrola

22.04.2020

(środa)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III Wszyscy nauczyciele
24.04.2020

(piątek)

Uroczyste zakończenie szkoły klas III dyrekcja

wych.klas III

Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów liceum

 MAJ

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
1.05.2020

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
od 4.05.2020

(poniedziałek)

 

Sesja egzaminacyjna maturalna

Według harmonogramu CKE

dyrektor szkoły -przew.zespołu egzaminacyjnego
4,5,6.05.2020

(poniedziałek – środa)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu matur pisemnych z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego
18.05.2020

(poniedziałek)

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas I i II i rodzicom nauczyciele przedmiotu

dyrekcja-kontrola

CZERWIEC

Data Wydarzenie Osoby odpowiedzialne
3.06.2020

(środa)

Podanie przewidywanych ocen rocznych w klasach I i II nauczyciele przedmiotu

dyrekcja –kontrola

10.06.2020

(środa)

Wystawienie ocen ostatecznych w klasach I i II nauczyciele przedmiotu
11.06.2020

(czwartek)

Święto Bożego Ciała –dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
17.06.2020

(środa)

Rada klasyfikacyjna klas I i II wych.klas

dyrekcja

22.06-25.06.2020

(poniedziałek – czwartek)

Tydzień turystyki szkolnej Wychowawcy klas
26.06.2020

(piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dyrekcja + grono pedagogiczne
29.06.2020 Rada Pedagogiczna –analityczna wszyscy nauczyciele

 

Termin rekolekcji podany zostanie po uzgodnieniu z proboszczem parafii Chrystusa Króla.

Terminy rad szkoleniowych ustalane będą na bieżąco zgodnie z potrzebami szkoły i planu WDN.