Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Lp. Klasa Przedmioty rozszerzone
Dodatkowo do wyboru
1. 1A

biologiczna

 • biologia,
 • chemia lub matematyka
 • język obcy
 • fizyka dla medyków,
 • psychologia,
 • elementy ratownictwa medycznego
2 1B

lingwistyczna

 • biologia lub geografia
 • dwa języki obce
 • trzeci język obcy
 • psychologia
 • edukacja teatralno-filmowa
3. 1C

supermatematyczna m2

 • matematyka
 • fizyka
 • j. obcy
 • informatyka – wybrane elementy
 • wybrane zagadnienia z algebry i analizy matematycznej
4. 1D

humanistyczna

 • j. polski
 • historia
 • j. obcy
 • humanista w świecie filmu, teatru i mediów
 • psychologia
5. 1E

informatyczna

 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy
 • fizyka – wybrane elementy
 • chemia  – wybrane elementy
6. 1F

geograficzna

 • geografia
 • matematyka
 • j. obcy
 • ekonomia w praktyce
 • psychologia

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji
Podanie do szkoły
Dane osobowe kandydata do szkoły