Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Wykaz klas i przedmiotów wskazanych do punktacji przez szkolną komisję rekrutacyjną.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Lp. Klasa Zajęcia edukacyjne z poszerzoną liczbą godzin Przedmiot punktowany przy rekrutacji
1. 1A

(biologiczno-
chemiczna)

biologia, chemia
dodatkowo do wyboru: fizyka dla medyków, język obcy lub pierwsza pomoc przedmedyczna
biologia, chemia, fizyka
2 1B

(biologiczno-
chemiczna)

biologia, chemia
dodatkowo do wyboru: fizyka dla medyków, język obcy lub pierwsza pomoc przedmedyczna
biologia, chemia, fizyka
3. 1C

(matematyczno-
fizyczna)

matematyka, fizyka
dodatkowo do wyboru: chemia dla inżynierów, informatyka lub j. obcy
fizyka, matematyka, chemia

 

4. 1D

(humanistyczno-
historyczna)

j. polski,  historia, j. obcy I
dodatkowo do wyboru: edukacja teatralno-filmowa lub j. obcy
historia, wos, j. obcy I
5. 1E

(matematyczno-
geograficzna)

matematyka, geografia,
dodatkowo: ekonomia w praktyce lub j. obcy
matematyka, geografia, j. obcy I

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin i harmonogram rekrutacji
Podanie do szkoły
Dane osobowe kandydata do szkoły