Formularz zgłoszenia na zjazd absolwentów

Dane absolwentaAdres zamieszkania
Kontakt

Zgłaszam:

 udział w Zjeździe Absolwentów (opłata org., wydawnictwo, pamiątki, obiad) - 100 zł/osoba
 udział w Balu Absolwenta - 150 zł/osoba
 udział w Zjeździe i Balu Absolwenta - 250 zł/osoba

Ważne!
Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie
nr 47 8427 0009 0020 1683 2000 0003
w terminie do 01.09.2019 r. z dopiskiem: „Opłata zjazdowa”.

 Przyjmuję do wiadomości, że wniesiona opłata zjazdowa nie podlega zwrotowi nawet w przypadkach losowych
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy organizacji Zjazdu Absolwentów